جهت ارائه سرویس و خدمات بهتر به کلیه مهمانان عزیز مدت زمان پذیرایی در زمان شلوغی یــک ساعت می‌باشد.

این آیکون به معنای زمان‌بر بودن آماده شدن سفارش شماست